Drie nieuwe onderzoeksprojecten Plantgezondheid nu definitief

De programmaraad van Kennis in je Kas gaf in januari al haar goedkeuring aan drie onderzoeksprojecten op gebied van plantgezondheid. Het wachten was echter nog op akkoord van andere participanten. Dat is inmiddels het geval, zodat de projectvoorstellen nu openbaar zijn op de websites van Kennis in je Kas en Glastuinbouw Nederland.

Het betreft de drie onderstaande projecten binnen het onderzoeksprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders
Doelstelling van dit project is om middels gerichte sturing van plantenvoeding/nutriënten de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen te verhogen zonder verstoring van de biologische bestrijders.

Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw
Doel van dit project is het beheersen van invasieve tripsplagen door het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor de beheersing van invasieve tripsoorten in de glastuinbouw. Deze plaagorganismen, die van oorsprong uit andere werelddelen komen maar zich onder de Nederlandse kasomstandigheden ook goed thuis voelen, vormen een groot risico voor onze teelten. Door klimaatsverandering en intensief internationaal transport van plantmateriaal is het risico hierop ook steeds groter.

Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding
Doelstelling is het biologisch bestrijden van wolluis door het ontwikkelen van een verbeterd concept om ‘slimme sluipwespen’ te creëren, waarmee telers in de kas effectiever wolluis kunnen bestrijden. Een efficiënt trainingsprotocol wordt opgenomen, alsmede  een gebruikersvriendelijk loslaatsysteem, zodat training van de geproduceerde sluipwespen automatisch in de kas plaatsvindt, zonder extra werk voor de teler.

Meer nieuws