Draagvlak Kennis in je Kas groeit; slechts enkele bezwaarmakers

‘Voor en door telers’ is een essentieel kenmerk van Kennis in je Kas (kortweg KijK), de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Dit betekent dat er geen freeriders zijn en dat alle glastuinders in Nederland - al dan niet gebonden via hun eigen ledenorganisatie - hieraan meebetalen via de Verbindend Verklaring van het ministerie van LNV. Dat stuit hier en daar op bezwaren.

Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk iedereen naar rato meebetaalt aan KijK wordt een tweesporenbeleid gevolgd. Dat is enerzijds gericht op telers die netjes een bezwaar hebben ingediend tegen de heffing en anderzijds op de wanbetalers die geen bezwaar hebben aangetekend, maar ook niet reageren op de factuur en de aanmaningen die zij van Kennis in je Kas hebben ontvangen.

Fysieke hoorzitting bezwaren
Voor de behandeling van de bezwaren is een Commissie Bezwaar en Beroep samengesteld. De commissie heeft alle openstaande bezwaren over 2019 en 2020 administratief behandeld en een schriftelijke reactie gegeven. Dat leidt veelal tot het intrekken van het bezwaar door de ondernemer. De overgebleven bezwaarmakers worden uitgenodigd voor een fysieke hoorzitting van de commissie in de tweede helft van september. “Daar kunnen zijn hun bezwaar mondeling toelichten. Het aantal overgebleven bezwaarmakers is afgelopen maanden gereduceerd tot vijf”, zo specificeert Jorrit Koeman, kwartiermaker Kennis in je Kas. “Dat aantal officiële bezwaren is onverwacht laag. Dat zegt naar mijn mening zeker wat over het draagvlak onder telers voor Kennis in je Kas.”

Onduidelijkheden wegnemen
Jos van Kester is sinds begin 2021 actief als account manager voor Kennis in je Kas. Persoonlijk contact met ondernemers - telefonisch of middels bedrijfsbezoeken - voor het geven van een toelichting of het beantwoorden van vragen is een belangrijk en zeer gewaardeerd onderdeel van zijn activiteiten. “Elke keer dat ik aan een ondernemer uitleg geef over de noodzaak en de opzet van Kennis in je Kas, blijkt inderdaad dat daar draagvlak voor is. Betalen doet echter altijd zeer, vandaar dat bedrijven kritisch zijn op het hoe en waarom. Dat mag en dan is het aan mij de taak om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.”

Verbeteringen aangedragen
Dat neemt niet weg dat er altijd nog wanbetalers overblijven. Zij worden nogmaals gebeld met de mededeling dat het incassotraject wordt opgestart. Deze bedrijven hebben inmiddels een aanmaning ontvangen van het incassobureau. “Een groot aantal ondernemers heeft alsnog betaald, maar sommigen hebben verbeteringen aangedragen. Het kan natuurlijk zijn dat bedrijven onterecht een factuur hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat zij niet meer actief zijn in de sector, of dat hun bedrijf is overgenomen. Dat leidt dan tot een nieuw facturatietraject. Het uitzoeken van onterechte facturen kost overigens erg veel tijd. Vandaar dat dossiers soms wat lang blijven liggen”, zo verduidelijkt Jos van Kester.

De nieuwe facturatieronde van Kennis in je Kas start in oktober 2021.

Meer nieuws