Dick Oosthoek: ‘Voor enorme uitdagingen glastuinbouw is collectief onderzoek hard nodig’

Voor de glastuinbouw, maar ook voor de akkerbouw, liggen enorme uitdagingen in het verschiet. “Als die niet worden opgelost, dan kan dat tot veel lagere productieniveaus leiden”, stelt Dick Oosthoek in zijn column in vakblad Groenten & Fruit. Oosthoek is lid van de Bezwaarcommissie van stichting Kennis in je Kas. De collectieve bijdrage voor KijK zou vanwege de ontwikkelingen op gebied van energie en plantgezondheid wellicht omhoog moeten, zo meent hij.

Oosthoek opent zijn column met de oorlog in Oekraïne. “Met een vijand in zich groeit het collectief weer. Ook in de tuinbouw is een sterk collectief nodig om de benodigde stappen te kunnen zetten.” Die stappen hebben onder meer betrekking op de effecten van het terugdringen van het gebruik van chemische middelen om gewassen te beschermen. “Het gaat te snel om op te kunnen anticiperen”, concludeert Oosthoek na een Kennis in je Kas-vergadering met specialisten van Glastuinbouw Nederland. “Er mogen steeds minder middelen worden ingezet en de Europese GreenDeal spreekt van een verdere vermindering met 50%. Naast een verandering van energiegebruik gaat ook dit een enorm effect hebben op de teelt en productie.”

Vuist maken
Om die snelle stappen te kunnen zetten is collectief onderzoek hard nodig. Kennis in je Kas is een programma in de glastuinbouw dat is opgezet om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. “Als individueel bedrijf is dit niet te realiseren maar als collectief is er gezamenlijk een vuist te maken, waarbij de minister van LNV dit met extra budget ondersteund.”
Maar Oosthoek vraagt zich af of het huidige budget van KijK, gebaseerd op 350 euro per hectare, wel voldoende is. “Als de enorme uitdagingen niet worden opgelost, kan dit tot veel lagere productieniveaus leiden. Dat kan nog wel eens veel meer geld gaan kosten. Toch maar extra bijdragen met z’n allen”, is de vraag die hij telers voorhoudt.

De complete column van Dick Oosthoek is te lezen in Groenten & Fruit no. 5 van 11 maart 2022. In de dagen daarna komt de column ook op de website (www.gfactueel.nl) maar is daar alleen te lezen voor abonnees.

Meer nieuws