Commissie ‘Bezwaar en Beroep KijK’ slaat piketpaaltjes

Ondernemers in de glastuinbouw die een klacht of inhoudelijk bezwaar hebben met betrekking tot Kennis in je Kas of de KijK-factuur kunnen dat per e-mail kenbaar maken bij AVZ Administraties. Er is een aantal stappen in het bezwaarproces, met als uiterste mogelijkheid behandeling door de commissie Bezwaar en Beroep. Die commissie kwam eind januari voor het eerst bij elkaar, mede om te bepalen welke bezwaren wel en niet tot haar domein behoren.

Bezwaren worden in eerste instantie behandeld door het uitvoerend secretariaat van de stichting KijK, dat bestaat uit administratiekantoor AVZ en/of medewerkers van Glastuinbouw Nederland. Zijn ondernemers het niet eens met het besluit, dan kan beroep worden aangetekend. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan de commissie Bezwaar en Beroep, waarbij de gelegenheid wordt geboden het beroep schriftelijk of mondeling nader toe te lichten.

Bepaling domein
De commissie bestaat uit drie personen die hun sporen in de tuinbouw ruimschoots hebben verdien, namelijk: Nico van Ruiten, Bernard Oostrom en Dick Oosthoek. In januari kwamen zij voor het eerst bij elkaar voor een inhoudelijke bespreking van de bezwaren, maar vooral ook om te bepalen welke bezwaren tot haar domein behoren en welke rechtstreeks door de uitvoeringsorganisatie kunnen worden afgehandeld, omdat de kaders voor die bezwaren helder zijn. Afhandeling van de bezwaren door de uitvoeringsorganisatie zal een combinatie zijn van bedrijfsbezoek door Jos van Kester (accountmanager KijK), schriftelijke reactie en eventueel een gesprek met de bezwaarcommissie.

Meer nieuws