Commissie Bezwaar en Beroep KijK doet uitspraak

Op 21 september heeft de commissie Bezwaar en Beroep van Kennis in je Kas (KijK) een hoorzitting georganiseerd. Tijdens de hoorzitting konden de vier bezwaarmakers hun standpunten persoonlijk toelichten en werden door de commissieleden verdiepende vragen gesteld.

Uitspraak
De bezwaarcommissie heeft elke individuele casus gewogen en binnen twee weken een brief met bezwaarreactie verstuurd aan de bezwaarmaker. De nieuwe hoorzitting van de commissie Bezwaar en Beroep KijK is op 22 februari 2022.

Meer nieuws