Areaalcijfers glastuinbouw: hoe zit het precies?

Eerder dit jaar presenteerde Wageningen Economic Research ((WEcR) de actuele areaal-cijfers van de Nederlandse tuinbouw onder glas. Sinds jaar en dag wordt het totaalcijfer van ongeveer 10.000 ha in de sector als standaard genoemd. Kijkend naar de uitgangspunten voor Kennis in je Kas en Glastuinbouw Nederland is nuancering en specificering echter op zijn plaats.

Begin mei publiceerde Glastuinbouw Nederland de actuele areaalcijfers op haar website en in een z-card met diverse kengetallen. De cijfers van WEcR zijn daarvoor het uitgangspunt. Het totale areaal tuinbouw onder glas in Nederland wordt vastgesteld op 10.078 ha. Dat is inclusief boomkwekerij (heesters en opkweek), vaste planten en fruit onder glas, uitgangsmateriaal voor bedrijven onder glas en ook een groep niet-gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven.

Gespecialiseerde bedrijven
Voor haar dienstverlening richt Glastuinbouw Nederland zich logischerwijs op gespecialiseerde bedrijven. Daarvan komt het totale areaal op 8.283 ha, onderverdeeld in 4.816 ha glasgroente en 3.467 ha sierteelt. De sector sierteelt is vervolgens weer onder te verdelen in: 1.666 ha pot- en perkplanten en 1.801 ha snijbloemen.
De toevoeging ‘gespecialiseerd’ vraagt om een toelichting. Voor die bepaling wordt de zogeheten Standaard Opbrengst als economische norm gebruikt. Gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven zijn bedrijven waarvan het aandeel van de Standaard Opbrengst van de groepen producten van het bedrijf groter is dan twee derde.

Situatie Kennis in je Kas
Voor de financiering van de onderzoeksprogramma’s van kennis in je Kas (KijK) wordt weer een andere standaard gehanteerd. Allereerst betreft het alleen bedrijven met een areaal van 5.000 m2 of meer. De factuur wordt uitsluitend gestuurd naar alle glastuinbouwbedrijven die producten telen met de onderstaande SBI-codes, onder een permanente opstand van glas of kunststof. Dat betreft:

  • 01192: Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas, met uitzondering van boomkwekerijgewassen en vaste planten en de broeierij van bol- en knolgewassen. De teelt voor snijbloemen van amaryllis, freesia, lelie en nerine behoren in dit verband niet onder broeierij en dus wél onder Kennis in je Kas;
  • 01303: Teelt van perkplanten onder glas;
  • 01304: Teelt van potplanten onder glas;
  • 01132: Teelt van groenten onder glas;
  • 01252: Teelt van aardbeien onder glas.

Uitzonderingen zijn de teelt van: houtig kleinfruit onder glas; ondernemingen met de teelt onder glas van bijvoorbeeld broeierij van tulp, boomkwekerijproducten en vaste planten; bedrijven met veredelings- en opkweekactiviteiten. Die indeling betekent dat door Kennis in je Kas is gefactureerd op basis van 4.631 ha glasgroente en 3.734 ha sierteelt.

Meer nieuws